početna stranica o centru socijalni nauk crkve kontakt linkovi

 

ŠTO JE CENTAR?


Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve (skraćeno Centar) je ustanova koju je na crkvenom području osnovala Hrvatska biskupska konferencija. Centar nije udruga ili društvo vjernika laika. Upravljanje i djelovanje Centra razlikuje se od upravljanja i djelovanja različitih društava vjernika laika.

Prema Statutu Centar djeluje samostalno, a predsjednik Komisije HBK Justitia et Pax je nadležan za odnose između Centra i Hrvatske biskupske konferencije.
Centar je neprofitabilna ustanova sa sjedištem u Zagrebu.

 

ZAŠTO JE OSNOVAN?


Hrvatski biskupi su nakon prvih slobodnih i demokratskih izbora u Hrvatskoj uočili, s jedne strane, veliko zanimanje za socijalni nauk Crkve i socijalnu problematiku uopće, a s druge strane, istodobno nedostatak poznavanja socijalnog nauka Crkve od strane širih slojeva građanstva.

Nakon 1945. godine u demokratskim zemljama na Zapadu velika se pozornost medu kršćanima, osobito katolicima, posvećuje upoznavanju i širenju socijalnog nauka Crkve. U nekim zemljama (npr. Njemačka, Austrija) nastaju različita društva, instituti i ustanove u kojima kršćani proučavaju socijalni nauk Crkve i primjenjuju ga na konkretne prilike u kojima žive i rade. Te institucije okupljaju angažirane kršćane, vjernike laike koji na osnovu načela socijalnog nauka Crkve raspravljaju o različitim konkretnim pitanjima gospodarskog, društvenog, kulturnog i političkog života. Institucije koje su nastale ili se inspirirale socijalnim naukom Crkve šire svoju djelatnost, a ljudi, građani pomoću njih oblikuju se za svoje javno djelovanje i općenito za javni život.

Nakon 1945. godine u bivšem komunističkom sustavu Republike Hrvatske, kršćanima nije bilo dopušteno organizirati društva ili ustanove koje bi imale svoj izvor u socijalnom nauku Crkve. Kršćanima je više desetljeća bila uskraćena mogućnost temeljitijeg upoznavanja socijalnog učenja Crkve. Bez dobrog poznavanja socijalnog nauka Crkve ne može se očekivati življenje i djelovanje po načelima koja predlaže Crkva u svojem socijalnom učenju.

Nakon povijesnog preokreta u Hrvatskoj 1990. godine nastaje potreba za poznavanjem socijalnih dokumenata i velika želja za primjenom određenih načela socijalnog nauka Crkve u konkretnom životu.

U takvoj situaciji, u kojoj su nazočne želje za životom po načelima socijalnog nauka Crkve, ali u kojoj je još uvijek prisutno nepoznavanja socijalnog učenja Crkve, hrvatski biskupi osnivaju Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve.

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve je nešto potpuno novo u Hrvatskoj.

[Povratak na vrh stranice]

 

SVRHA


Glavna svrha Centra jest ukazivanje na važnost koju socijalno učenje Crkve ima u Crkvi i u novom društvu u Hrvatskoj, njegovo proučavanje i njegova primjena u Hrvatskoj. Proučavanjem i primjenom može se ispuniti prazan prostor koji je, u odnosu na socijalni nauk Crkve, nastao nakon 1945. godine.

Da bi se socijalni nauk Crkve mogao primjenjivati potrebno ga je dobro poznavati.
Mi smo u Hrvatskoj u velikom zaostatku u upoznavanju socijalnih dokumenata Crkve i to na svim razinama: u obitelji, u školi, na fakultetima, u medijima, u društvenom, kulturnom i političkom životu.

Papa Ivan XXIII. davne 1961. godine potiče na proučavanje društvenog nauka Crkve. Osim katoličkih škola, u kojima se on treba predavati kao obvezatan predmet, Papa traži da se "društveni nauk uvede u program vjerske pouke u župama i u društvima laičkog apostolata. Neka se širi svim sredstvima suvremenog doba, tj. izdanjima, bilo svakodnevnim bilo povremenim, znanstvenim i pučkim, i, konačno, radijem i televizijom" (Mater et magistra, br. 223). Socijalni nauk "nije dosta samo izlagati, treba ga i u djelo provoditi. To vrijedi posebice za crkveni socijalni nauk jer je njegovo svjetlo istina, njegov cilj pravednost, njegova pokretačka snaga ljubav" (Mater et magistra, br. 226).

Svrha je Centra svim zainteresiranima davati mogućnost proučavanja socijalnog nauka Crkve kako bi pojedinci i skupine u konkretnim prilikama bili kadri pronalaziti najbolja rješenja.

Centar je otvoren za sve Ljude dobre volje, za pojedince i skupine u hrvatskom društvu koji u veoma bogatom i sadržajima raznolikom socijalnom nauku Crkve vide mogućnost inspiracije, potrebu novih saznanja kao i prigodu za premišljanje vlastitih stavova. Na taj način Centar želi doprinositi zajedničkom dobru svih Hrvata i svih građana Hrvatske na duhovnom, kulturnom i općenito socijalno-etičkom polju.

 

DJELOVANJE


Provođenje socijalnog nauka Crkve odvija se u tri stupnja: vidjeti, prosuditi, djelovati. To znači najprije sagledati pravo stanje stvari. Nakon toga dolazi vrednovanje, tj. interpretacija stvarnosti u svjetlu načela socijalnog nauka Crkve (dostojanstvo ljudske osobe, opće dobro, ljudska prava, supsidijarnost, solidarnost, sudjelovanje, povlaštena briga za siromašne). Kao treće dolazi djelovanje, tj. odrediti što se može i mora poduzeti u odnosu na prilike mjesta i vremena (usp. Mater et magistra, br. 236).

U Statutu Centra (čl. 7) opisani su veoma opširno njegovi zadaci. Koliko će se od planiranog ostvariti, ovisi o raznim čimbenicima, kako 0 onima unutar Centra tako i o suradnji na koju će nailaziti Centar. Potrebe su u Hrvatskoj velike. Postoji mogućnost različitih pristupa. Iskustvo zemalja na Zapadu pokazuje da bez osposobljenih kršćana, vjernika laika nije moguće djelotvorno promicanje društvenog nauka Crkve. Centar je osnovan sa željom da se u Hrvatskoj pokrenu različite inicijative u kojima će vjernici laici doći u punom smislu do izražaja. Stoga se i u djelovanju Centra računa na puno sudjelovanje vjernika laika.

[Povratak na vrh stranice]

 

ŠTO SE MOŽE OČEKIVATI OD CENTRA?


Važno je naglasiti da od Centra ne bi trebalo očekivati gotova rješenja za konkretne probleme i veoma komplicirane društvene i političke situacije. Crkva ne posjeduje, naglašava Ivan Pavao II. "modele koje bi mogla ponuditi. Stvarni i istinski djelotvorni modeli mogu samo izrasti u okviru različitih povijesnih prilika zahvaljujući naporu svih odgovornih" (Centesimus annus, br. 43). Kao idejnu orijentaciju u tom naporu i zajedničkom traženju Crkva nudi svoj socijalni nauk.

Osnivanje Centra je "znak vremena" kojim biskupi u Hrvatskoj otvaraju sasvim novu stranicu u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Tu novu stranicu trebali bi zajednički ispisivati vjernici laici i službeni predstavnici Crkve.

U novijoj povijesti imali smo u Hrvatskoj dva velika susreta vjernika laika. Prvi je bio 1992. godine u Zagrebu ("Zbor hrvatskih vjernika laika") koji se održao pod geslom: "Obnoviti lice zemlje", a bio je inspiriran pobudnicom "Christifideles laici".

Drugi veliki susret vjernika laika održan je u Zagrebu 1995. godine s temom "Crkva, demokracija, opće dobro u Hrvatskoj". Taj susret je najavio potrebu organiziranog proučavanja i širenja socijalnog učenja Crkve.

Osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve (u listopadu 1996. godine) i njegovo službeno otvaranje (5. ožujka 1998. godine) treći je važan korak u životu suvremene Crkve u Hrvata.

Centar je osnovan prije svega zbog kršćana, vjernika laika. Od Centra se može očekivati poziv na suradnju između biskupa, svećenika, redovnica, redovnika i vjernika laika.
Organiziranje rada Centra kao i različite aktivnosti kojima će se Centar baviti prigoda su za zajedničko traženje novih putova i zadovoljavajućih rješenja u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj.

Stjepan Baloban

[Povratak na vrh stranice]