Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK

o centru socijalni nauk crkve kontakt linkovi deset godina djelovanja centra

Heinzelova 5 Zagreb 10 000, tel: +385-(0)1-230-0881, tel/fax: +385-(0)1-231-0079, e-mail: censoc@zg.t-com.hr